Groene tuinen: waarom zijn deze zo belangrijk?

De milieuproblematiek en de klimaatverandering brengen voor iedereen uitdagingen en een zekere verantwoordelijkheid met zich mee. Zo zouden woningeigenaren er goed aan doen om hun tuinen met veel groen in te richten. Groene tuinen hebben namelijk een gunstige uitwerking op het milieu. Met een groene tuin helpt men dan ook klimaatverandering te vertragen en tegelijkertijd wordt gezorgd voor de juiste klimaatadaptatie. Als tuincentrum zou u er goed aan doen consumenten te adviseren om voor veel groenelementen te kiezen. In dit artikel leest u om welke redenen – die overigens niet eens allemaal met het milieu te maken hebben – dat precies raadzaam is.

Tekst: Sander de Goede

Biodiversiteit
In de hele wereld staat de biodiversiteit flink onder druk. Nederland vormt daarop helaas geen uitzondering. De afnemende biodiversiteit kan op termijn ook grote negatieve gevolgen hebben voor de mens. Een groene tuin heeft daarom zonder twijfel toegevoegde waarde. In een dergelijke tuin hebben kleine dieren zoals insecten en vogels een veilig toevluchtsoord waar ze voedsel kunnen vinden en kunnen schuilen tegen gevaren. Een divers beplante tuin met beschutte plekken, planten met besjes, haagplanten en een vijver zou in ieder geval een positieve impact hebben op de biodiversiteit in de eigen leefomgeving.

Waterafvoer
Een groene tuin met weinig betegeling heeft ook als voordeel dat regenwater er beter door wordt afgevoerd. In een groene tuin wordt regenwater namelijk opgeslagen in de aanwezige bomen, struiken, planten en graspartijen, net als in de bodem rond de wortels. Is er daarentegen vooral sprake van betegeling, dan zakt het regenwater veel minder goed de grond in. Grote kans dat het water dan uiteindelijk in het riool terechtkomt. Bij hoosbuien – die we tegenwoordig steeds vaker meemaken – valt er evenwel zo veel regen dat de rioleringen dit niet kunnen verwerken. Het gevolg is dat de straat blank komt te staan.

Verkoeling
Het derde voordeel van een tuin met weinig betegeling en veel groene elementen merkt men vooral in de zomer. Tegels en andere niet-natuurlijke elementen houden immers warmte vast. In de zomer wordt het in een betegelde tuin daarom al snel te warm, terwijl het tijdens een hittegolf in zo’n tuin niet te harden is. Heeft u echter een tuin met veel beplanting, struiken en zelfs bomen, dan profiteert u van natuurlijke schaduw. Goed om te weten: op het gras in de
schaduw van een boom kan het zomaar tien tot vijftien graden koeler zijn dan op een zonnige plek in een betegelde tuin op hetzelfde moment. Daarnaast absorberen planten weinig warmte en werken deze verkoelend doordat er via de bladeren verdamping optreedt.

Absorberen van geluid
Mensen die in hun vrije tijd graag in de tuin vertoeven kunt u ook om een heel andere reden het best een groene tuin aanraden. Dit komt doordat een groene tuin meer rust biedt dan een kunstmatige tuin. Dit komt doordat planten, struiken en bomen geluiddempend werken. Vooral haagplanten dragen sterk bij aan het absorberen van geluid. Zo heeft men minder last van geluidsoverlast uit de omgeving terwijl men ook nog eens van meer privacy profiteert.

Gelukzaligheid
Een geheel andere redenen om een groene tuin te adviseren is dat mensen in een groene omgeving over het algemeen gezonder zijn en zich gelukkiger voelen. Uit talrijke onderzoeken is immers gebleken dat een groene leefomgeving een positieve invloed heeft op ons welbevinden. Met een groene tuin creëert men dan ook een plek om even te ontspannen en ontstressen.

Zo ziet een ideale groene tuin eruit
Natuurlijk kunnen de meningen verschillen over hoe een ideale groene tuin eruitziet, maar toch: wie graag inzet op een groene tuin, die doet er goed aan om deze elementen
erin te verwerken:

• Diverse soorten beplanting op verschillende plekken in de tuin.
• Beplanting met besjes en/of schuilplekken.
• Een mooi gazon van natuurlijk gras.
• Een natuurlijke haag als tuinafscheiding. Haagplanten hebben namelijk luchtzuiverende kwaliteiten en trekken ook dieren aan.
• Een natuurlijke vijver, want deze biedt een geschikte leefomgeving aan insecten, padden en kikkers. Bovendien vangt zo’n vijver regenwater op.
• Een regenton is een ideaal middel om regenwater op te vangen. Dit water man men dan later in droge perioden inzetten om de tuin te bewateren.
• Hooguit veertig procent van de tuin bestaat uit betegeling; en het liefst natuurlijk nog minder. Probeer hierbij aan te sturen op halfverharding, tegels met extra brede voegen en/of klinkers die water doorlaten.
• Adviseer de consument om voor groene daken te gaan bij platte daken van een huis, garage of tuinhuisje.

Laatste tip: wijs op subsidiemogelijkheden
Wanneer u als eigenaar of werknemer van een tuincentrum te maken heeft met een klant die overweegt de tuin te vergroenen, dan kunt u erop wijzen dat deze mogelijk subsidie kan krijgen van zijn of haar gemeente. Er zijn namelijk steeds meer gemeenten die subsidies verstrekken aan particulieren en VvE’s voor het aanbrengen van een groene tuin, net als voor het vervangen van betegeling voor beplanting, het plaatsen van een regenton of het realiseren van een daktuin. Idealiter bent u er al op voorhand van op de hoogte of de gemeenten in uw regio deze subsidies verstrekken of niet. Zo kunt u uw klant meteen met de juiste informatie van dienst zijn.

Deel dit bericht