Upperbloom, Pantar en WSP Groot-Amsterdam bundelen krachten

Het Amsterdamse Upperbloom, dat een ‘slimme’ plantenservice biedt voor iedere buitenruimte, bundelt de krachten met Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) en Pantar, het grootste sociaal ontwikkelbedrijf in de regio Amsterdam en Diemen. 

Samenwerking
Upperbloom hecht veel waarde aan duurzaamheid en maatschappelijk belang. Dit is te zien in hun producten: herbruikbare plantenbakken en planten die, aan het einde van hun levensduur, omgezet worden in compost. Om meer te kunnen betekenen voor de maatschappij werkt Upperbloom vanaf nu nog intensiever samen met Pantar en WSP. 
Pantar is het grootste sociaal ontwikkelbedrijf in de regio Amsterdam en Diemen. Zij geloven dat iedereen talenten bezit om te kunnen werken. Aan ruim 3.000 mensen met een (arbeids)beperking bieden zij werk, begeleiding en aandacht voor hun ontwikkeling. Het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) is een samenwerkingsverband van UWV, Pantar, AM match en verschillende gemeenten in Groot-Amsterdam. 

Leertraject
De drie bedrijven zetten samen een leertraject op, voor mensen die het (nog) niet zelfstandig redden op de arbeidsmarkt. Niet alleen om deze mensen te ondersteunen in hun (werk)positie, maar ook om iets bij te dragen aan het steeds nijpender wordende personeelstekort in allerlei sectoren. Cedris, de vereniging voor een inclusievere arbeidsmarkt, deed onlangs nog de omroep aan de regering, om met een investering van 90 miljoen euro c.a. 10.000 extra mensen aan het werk te helpen. 

Tom van Ruitenbeek, medeoprichter Upperbloom: “Mijn eigen vader was schooldirecteur en liet de kantine daar runnen door een organisatie zoals Pantar. Ik was zo onder de indruk van de positiviteit die dat gaf en hoe prettig deze mensen het vonden om mee te kunnen doen in de maatschappij. Hierdoor heb ik altijd als doel gehad om zo sociaal mogelijk te ondernemen. Als ieder bedrijf een beetje zijn best doen, is er voor iederéén plek in de samenleving. Pantar, WSP en Upperbloom starten met onder andere het onderhouden van onze plantensets, magazijnwerkzaamheden en het klaarzetten van bestellingen, we hopen dit takenpakket en daarmee het aantal medewerkers in de toekomst verder uit te breiden.”  

Nieuwe strategie
De ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en de veranderde wet- en regelgeving hebben ervoor gezorgd dat Pantar een nieuwe strategie heeft ontwikkeld. Deze is gericht op een actievere houding in het delen van oplossingen en focust met name op groei bij commerciële organisaties, op een langere termijn. 

Lex de Boer, algemeen directeur Pantar: “Upperbloom is een belangrijke, vernieuwende partner, die zichtbaar maakt hoe we samen met opdrachtgevers onze strategie moderniseren. Door deze samenwerking kunnen we niet alleen beschut werk bieden aan onze medewerkers, maar juist ook medewerkers ondersteunen die op zoek zijn naar een reguliere baan. In onze eigen tuinderij vullen we dit samen met Upperbloom in. Een win-win situatie, waarbij we gebruik maken van elkaars expertise om het sociaal ondernemen in te vullen voor Amsterdam en omgeving. 

Rutger Groot Wassink (wethouder Sociale Zaken, gemeente Amsterdam): “Meedoen op de arbeidsmarkt is ontzettend belangrijk. Naast een inkomen zorgt een baan ook voor ontwikkeling en eigenwaarde. Voor mensen bij wie het niet vanzelfsprekend is om aan het werk te zijn, is extra hulp nodig. Ik ben er trots op dat Pantar, het WSP en Upperbloom zorgen voor nieuwe banen met een leertraject. Op deze manier creëren we meer banen voor kwetsbare Amsterdammers, die hierdoor een beter toekomstperspectief krijgen.”

Deel dit bericht