Nieuw franchiseconcept voor hoveniers ‘Onze doelgroep is hoveniersondernemingen met drie tot vier medewerkers’

Nederland is een franchiseland: het aantal franchise formules is de afgelopen vijftien jaar verdubbeld tot bijna 800, meer dan in welk ander land dan ook. De Nederlandse hovenierssector kent het fenomeen franchise eigenlijk niet, terwijl de sector door versnippering en verzelfstandiging hier zich uitstekend voor zou kunnen lenen. Dit vonden Marco Kortenray en Maurice Smeets ook. Zij willen hier verandering in brengen en starten een franchise-onderneming in de hoveniersbranche; ‘Vier seizoenen buiten’.

Kortenray en Smeets, nog geen vijftig jaar oud, werkten twee jaar aan hun weldoordachte en complete plan. Hun doelgroep? Hoveniersondernemingen met drie tot vier medewerkers. Hun franchiseonderneming ‘Vier Seizoenen Buiten’ wil binnen tien jaar minimaal 100 aangesloten hoveniersbedrijven.

Geschiedenis

De zakenpartners en vrienden kennen elkaar nog vanuit de schoolbanken, vertelt Kortenray. ‘We haalden onder meer het hoveniersdiploma, werden hovenier, werkten weleens samen bij grotere opdrachten. Uiteindelijk zagen we een grote kans om elkaar te versterken door als twee eenmansbedrijven samen te gaan. Onze ambities bij de start in 2015 waren meer structuur in ons werk, een normale werkdag en het bedienen van een hoger segment met mooiere kwalitatieve klussen. Hierdoor konden we hogere uurlonen afspreken dan gebruikelijk is in de relatief prijsconcurrerende hovenierssector.

Betrouwbaar afspraken nakomen

Eén van de belangrijke strategieën van dit Echtse hoveniersbedrijf is bijzonder: ze plannen vier hoveniers vast in; twee anderen worden niet ingepland. ‘Hierdoor kunnen we zonder problemen ziekmeldingen opvangen, maar we kunnen ook ad hoc klussen accepteren. Het geeft ons de nodige flexibiliteit, terwijl dit de overheadkosten niet beïnvloedt’, verduidelijkt Smeets. ‘Zo komen we niet alleen tijdens de uitvoering van een opdracht onze afspraken na, maar ook al voor de start van een opdracht. Zoiets wordt doorverteld bij onze clientèle. In het algemeen schort het in de hoveniersbranche nog weleens aan het tijdig nakomen van afspraken. Zeker kleinere hoveniers bestemmen de avonden en het weekend om de problemen van de week op te lossen. Werkweken van 80 uur zijn dan geen uitzondering. Aan de ondernemersaspecten komen ze nauwelijks toe in normale werktijd. Die aanpak paste niet bij ons, ook niet vanwege het gezinsleven. Uiteindelijk waren we ondernemer geworden om geld te verdienen in het hoveniersvak: compleet met grondwerk, beplanting, tuinhuizen, gazons, verlichting, tegelwerk, zwembaden en vijvers, vlonders, verlichting en beregening.’

Werkstructuur

De werkstructuur is bij de heren verbazingwekkend nauwkeurig uitgewerkt in een stappenplan. Dat loopt vanaf het allereerste telefoontje van een opdrachtgever tot en met het controleren of de factuur betaald is. ‘Werken volgens deze structuur, compleet met beslisbomen, heeft mede bijgedragen tot het succes van ons bedrijf’, vertelt Smeets. ‘Wij zien structuur als essentieel voor een onderneming; zaken aan het toeval overlaten kan je duur komen te staan.’ Het franchisehandboek behandelt vele vormen van ondersteuning waarop aangesloten hoveniers mogen rekenen, zoals coaching, automatisering, bedrijfseconomische begeleiding, opleidingen, ook gericht op zijinstromers, en personele zaken. Verder wordt er aandacht besteed aan materiaalgebruik en veiligheid en er is een register van leveranciers van diverse materialen en producten. Smeets: ‘We benoemen hierin ook zaken waaraan een deelnemend hoveniersbedrijf moet voldoen, zoals gebruikmaken van een online-boekhoudprogramma. Hierdoor kunnen we bedrijven onderling vergelijken, iets waarmee zij hun voordeel kunnen doen. Benchmarken heet dat. We kijken dus mee over de schouder van de – zelfstandig blijvende – ondernemer.’ Vervolgens vat Kortenray samen: ‘We versterken dus het ondernemerschap; we dragen bij aan een hogere omzet voor de franchisehovenier, zodat er onder de streep meer geld overblijft. Bij aanmelding doorloopt een hoveniersbedrijf een bepaald traject, waarbij we onder meer naar de financiële situatie en de communicatievaardigheden kijken. En we kijken op welke gebieden we de ondernemer moeten trainen. Structuur, planning en communicatie blijken belangrijke aspecten voor goed ondernemerschap.’

Visie op vak

Welke visie heeft Vier Seizoenen Buiten op het hoveniersvak? Kortenray: ‘Wij constateren dat nieuwe ontwikkelingen helaas achterblijven. Vroeger moest je diploma’s hebben om ondernemer te kunnen worden, maar tegenwoordig kan iedereen zich inschrijven als hovenier bij de Kamer van Koophandel. De belangstelling om de hoveniersopleiding te volgen is gering. De brancheorganisatie had dat meer kunnen stimuleren. We constateren ook dat de organisatiegraad in de branche vrij laag is. We hebben dus voor ogen om zelf bijeenkomsten te organiseren over het vak teneinde kennislacunes op te vullen. Verder zou het goed zijn als ondernemers een meer gelijkwaardige gesprekspartner worden van de vaak hoger opgeleide opdrachtgevers. Daar lijkt de vraag naar exclusieve tuinen namelijk toe te nemen. Communicatie is daarbij van groot belang. Heel belangrijk is: negeer de concurrentie en doe vooral dat waarin je zelf gelooft. Pas je niet aan de concurrentie aan. En verder: sta voor de tarieven die je vraagt en de kwaliteit die je levert. Dat heeft ons in elk geval het gewenste succes gebracht.

Deel dit bericht