GroenRijk wint Gouden Bakkie Award

Tot de winnaars van een Gouden Bakkie Award behoorde dit jaar ook GroenRijk, de landelijke keten van tuincentra. Volgens Nico Koppenol, directeur ad-interim van GroenRijk Retail B.V. is deze onderscheiding een blijk van waardering voor de aanhoudende inspanningen die de GroenRijk-ondernemers plegen om hun klanten te attenderen op de LightRec- en Stichting OPEN, de producentenorganisatie achter de Wecyclecampagnes en -inleverpunten.

Hoewel Nico Koppenol naar eigen zeggen ‘superdruk’ is (hij begeleidt momenteel de 24 GroenRijk-vestigingen bij de ontwikkeling van een nieuwe gezamenlijke marketing-module), maakt hij toch graag even tijd vrij om over de toegekende Gouden Bakkie Award te praten. “Ik zit hier nu ad-interim, maar heb een lange staat van dienst binnen dit bedrijf en heb in het verleden onder meer de introductie van de Wecycle-inleverpunten begeleid. Daar hebben we destijds publicitair veel werk van gemaakt en dat is eigenlijk altijd zo gebleven”, vertelt hij. “Tot op de dag van vandaag ondersteunen wij actief en in de volle breedte alle acties die LightRec en Stichting OPEN op touw zetten. Dat doen we centraal, door onze ondernemers erop te attenderen dat er acties lopen en dat het belangrijk is om daar aandacht aan te besteden. En als er bijvoorbeeld giveaways zijn in het kader van een actie, dan zorgen we ervoor dat iedere vestiging die op tijd en in voldoende mate op voorraad heeft. Doorgaans maken we er ook ruimte voor in onze folders, en dat heeft zeker impact want die worden goed gelezen. Kortom, we zorgen er zo goed mogelijk voor dat LightRec en Stichting OPEN in een gespreid bedje komen en de doelen behalen die ze voor ogen hebben.”

Noblesse oblige
Die actieve inzet is wat Koppenol betreft ook een beetje een kwestie van ‘noblesse oblige’ (het gegeven dat een bepaalde maatschappelijke positie bijzondere verplichtingen met zich meebrengt – red.). Koppenol: “We brengen als GroenRijk elk jaar zelf ook een heleboel tuin- en kerstverlichting op de markt, en we vinden dat we dan ook wel medeverantwoordelijk zijn voor de correcte inzameling van het afval. Vandaar dat we dit onderdeel hebben gemaakt van de ‘daily business’. En dat is in mijn ogen ook de enige manier om het goed te doen, want om één keer dat leuke nieuwsmoment te pakken: dat kunnen we allemaal wel. De uitdaging is om de correcte manier van afvalinzameling levend te houden en daarom nemen wij dit elke keer weer mee in de jaarkalender. De aanhouder wint en dat het grote publiek het steeds normaler begint te vinden om kapotte lampen en andere e-waste in de inzamelbakken te deponeren, is denk ik in belangrijke mate het gevolg van de constructieve initiatieven die LightRec en Stichting OPEN keer op keer ontplooien. En die blijven wij ook in de toekomst graag opbouwend ondersteunen.”

Nico Koppenol (midden) is directeur ad-interim bij GroenRijk en ontvangt de Wecycle Gouden Bakkie Award uit handen van LightRec directeur Gied van Hoorn (links) en Raymond Onink van Stichting OPEN (rechts).
 

Deel dit bericht