Tuincentrum aan de Maas

Het is een warme herfstdag als we Milsbeek inrijden en stoppen voor een wit huis, dat trots afsteekt tegen de Niers en achterliggend de Maas. Er staat vrijwel geen wind. Zelfs vanaf de dijk is zichtbaar hoe kalm het water is. Een groep ganzen strijkt neer op een afgevlakt, groener wordend stuk grond dat onlangs nog bewerkt lijkt te zijn. Ook fietsers en voetgangers kunnen er alleen maar van genieten. Het is lastig voor te stellen dat dit gebied onder water zou kunnen staan. Ook wel het Lob van Gennep genaamd. Bestaande uit de dorpen Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Plasmolen en Middelaar. 

Op 1 januari 2017 is de waterveiligheidsnorm aangescherpt. De Dijken in het Lob van Gennep voldoen niet aan deze nieuwe norm, wat inhoudt dat ze versterkt moeten worden. Zodra dit gebeurt wordt de status ‘rivierbed’ opgeheven, besloot Cora Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, op 18 juni 2020. Deze status zorgt ervoor dat inwoners en ondernemers niet mogen bouwen noch dat zij recht hebben op schadevergoeding bij overstroming. Als de waterveiligheid verbetert, wat betekent dit dan voor ondernemers in het Lob van Gennep? 

Hoogwater 

Achter het witte huis ligt een flink stuk grond bezaaid met kassen. Paul van Lent, eigenaar van de Kroon Flowers in Milsbeek, is hier sinds 1983 actief aan het ondernemen. Zijn bedrijf bestaat uit een kwekerij op maar liefst 12,5 hectare grond, een groothandel voor andere tuincentra in de regio en een winkel voor de particulier. De dijken moeten ook zijn perceel beschermen tegen het stijgen van de Maas. Als een dijk aan de nieuwe strenge norm voldoet, wordt het land erachter niet meer gebruikt als overstromingsgebied bij hoogwater. Werkateliers geven ondernemers in de regio een stem en dan horen we een heel ander geluid: Volgens Paul hebben we blijvend te maken met een overstromingsgebied bij hoogwater. Dat zien ondernemers natuurlijk liever anders. De waterbergende functie moet eraf. 

De dijk met de schuif 

Als waterbergend rivierbed is het Lob van Gennep onderdeel van de Maas. De huidige dijken worden verhoogd en versterkt. Paaltjes markeren de locatie voor een mogelijke nieuwe waterkering. Hier wordt samen met grondeigenaren naar ge- keken. Op dit moment liggen er drie alternatieven die de waterveiligheid voor het gebied moeten waarborgen. Bij het eerste alternatief gaat het om het versterken van de bestaande reguliere dijken. Het tweede alternatief gaat over verbindende dijken met vaste drempels en het laatste alternatief behelst verbindende dijken met waterkerende instroom- voorziening. Dit is de dijk met schuif, volgens Paul, en die komt er mogelijk. 

Met één druk op de knop 

We zien de blik van Paul, die blij is dat hij überhaupt vanachter zijn raam nog kan wegkijken, betrekken. De kloven in zijn handen bevatten hier en daar nog resten zand; zijn behoefte aan koffie wekt de indruk dat Paul moe is. “We worden gediscrimineerd, omdat we niet beschermd worden.” Desondanks is geen water de Kroon te diep. Paul wil kosten wat kost voorkomen dat er, door het toedoen van een menselijke fout, iets gebeurt. In het geval van de dijk met een schuif moet er iemand zijn die op de knop drukt. Wat als dat te vroeg gebeurt en het gebied onnodig overstroomt? “Ze mogen überhaupt niet op de knop drukken, dan worden wij opgeofferd.” 

Menselijke inmenging 

Je kunt zeggen dat inwoners en ondernemers van het Lob van Gennep voor een interessante keuze staan. Wanneer zij kiezen voor de dijk met de schuif, dan is de kans op overstroming het kleinst. Stel het overstroomt toch, dan staat het water hoger en is het overstromingsgebied groter dan in het geval van de reguliere dijk. De oplossing van de reguliere dijk heeft het meeste draagvlak. Bij dit alternatief worden de bestaande dijken opgehoogd conform aan de nieuwe norm. Dit biedt uiteraard een betere bescherming tegen hoogwater dan de huidige situatie. Mocht het gebied onverhoopt overstromen, dan is dat ten minste niet aan menselijke inmenging te wijden. Bij optie één sijpelt het water ‘naar binnen’ en dat geldt voor heel Limburg. Bij optie drie wordt er gewoon een schuif opengetrokken en stroomt alleen het Lob van Gennep met grof geweld vol. 

Een man van kaliber 

Paul ziet zijn bedrijf niet zo snel in het water vallen. Hij blijft zich belangeloos inzetten voor andere ondernemers in de regio en zijn thuishaven. Het gaat om rechtvaardigheid en transparantie. “Ik hoef geen geld, ik houd mijn eigen broek op.” Het is een man van kaliber met een handelskwekerij en tuincentrum met een afzetmarkt in binnen- en buitenland. De Kroon beschikt over eigen vervoersmiddelen om dagelijks producten te distribueren naar veilingen, kwekers en tuincentra. De producten die verhandeld worden zijn door de Kroon zelfgekweekt in kassen,
containervelden en op het land.

Het is vijf uur geweest als Paul de deur van zijn huis achter zich op slot doet om nog enkele werkzaamheden in de werkplaats op te pakken. Hij vertelt zijn Husky’s zich nog even koest te houden. Zo dadelijk mogen ze mee voor een wandeling langs de Maas. 

De feiten op een rij 

Het brede assortiment van de Kroon bestaat uit bloemen en planten voor buiten en binnen. En natuurlijk ook snijbloemen en kamerplanten. Daarnaast verkoopt de Kroon homedecoratie en uiteraard, op dit moment, de nodige kerstdecoratie. Dit is voornamelijk gericht op de particulier. Kerstbomen verkoopt Paul ook. De afdeling decoratie en accessoires beslaat 1500 vierkante meter. 

In januari, februari en september doet de Kroon het iets rustiger aan. Maar de andere maanden zijn ze zeven dagen per week aan het werk. De werkzaamheden vormen eigenlijk een groot deel van de levensstijl en dat werpt zijn vruchten af. Paul en zijn partner werken met één extra medewerker samen. Verder zijn er veel parttimers actief in het hoogseizoen. Dit is mogelijk omdat veel van het werk gemechaniseerd is. Planten, uitrooien en oppoten verloopt vrijwel geheel mechanisch. Het totaalaantal vierkante meters van het bedrijf beslaat 12,5 hectare. Daarvan is 6000 vierkante meter kas. 

Deel dit bericht