LID officieel geregistreerd als onpartijdig, onafhankelijk en deskundig

De LID (Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming) is door de Raad voor Accreditatie (RVA) na intensieve toetsing beoordeeld als een onafhankelijke, onpartijdige en deskundige inspectiedienst voor het uitvoeren van routinecontroles. Hiervoor ontvangt de LID een accreditatie voor de internationaal vastgelegde ISO 17020-norm. De inspectiedienst voert in opdracht van de rijksoverheid op jaarbasis minimaal 750 routinecontroles uit om de bedrijfsvoering op het gebied van dierenwelzijn van onder andere dierenwinkels, -pensions, -fokkers en –handelaren onder de loep te nemen. Voor die controles heeft het ministerie van LNV als voorwaarde gesteld dat de inspectiedienst aan de ISO-norm moet voldoen.

De LID is geaccrediteerd voor de ISO 17020-norm voor inspectiediensten. Het registratienummer is I354.

Verantwoordelijkheid
De LID heeft verscheidene bevoegdheden bij de controle van bedrijfsmatige houders van gezelschapsdieren. Zo heeft de dienst in 2021 zestig keer bestuurs- of strafrechtelijk opgetreden omdat bedrijven zich niet aan de dierenwelzijnsregels hielden. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot bestuurlijke boetes tot 1500 euro per geconstateerde overtreding, maar ook tot een proces-verbaal en –in de schrijnendste gevallen- inbeslagname van dieren waarna het Openbaar Ministerie een strafmaat bepaalt of de zaak voor de rechter brengt. Om vast te leggen dat de inspectiedienst voor deze werkzaamheden aantoonbaar onafhankelijk, onpartijdig en deskundig is, heeft de LID daarom afgelopen jaar een intensief traject doorlopen bij de RVA om aan de normen voor accreditatie te voldoen. De registratie van de inspectiedienst bij de RVA heeft een looptijd van vier jaar. Elk verstreken jaar doet de raad een controle of de LID nog altijd aan de ISO 17020-norm voldoet. Na vier jaar volgt weer een grondige en allesomvattende controle voor een verlenging van de registratie.

Deel dit bericht