Aanzienlijke groei STIHL in 2020

In het boekjaar 2020 realiseerde de STIHL groep een omzet van 4,58 miljard euro. Dit komt overeen met een groei van 16,5 procent ten opzichte van het voorgaande jaar (2019: 3,93 miljard euro). In totaal werd 90 procent van de omzet buiten Duitsland gegenereerd. Zonder rekening te houden met wisselkoerseffecten steeg de omzet met 20,8 procent. In lijn met de positieve bedrijfsprestaties steeg het personeelsbestand met 9 procent tot 18.200 medewerkers wereldwijd (per 31 december 2020). De kapitaalstructuur van de groep blijft zeer solide dankzij een hoge solvabiliteitsratio van 69,6 procent. De investeringen worden nog steeds gefinancierd uit de eigen liquide middelen van de groep. Net als in de vorige jaren waren de investeringen aanzienlijk hoger dan de afschrijvingen. Voor 2021 verwacht STIHL een verdere groei van de verkoop en omzet ­– ook dankzij een groot aantal nieuwe producten.

Foto: dr. Bertram Kandziora, CEO van STIHL

In 2020 realiseerde de STIHL groep op bijna alle markten een verkoop- en omzetgroei. De hoogste groeipercentages werden genoteerd in het segment van de accuproducten. Het aandeel van de accuproducten in de totale verkoop bedraagt nu 17 procent en blijft stijgen. Ook in het segment van de benzineproducten was er een sterke groei van de verkoop, waarbij de hoeveelheden zelfs veel groter waren dan in het segment van de accumachines. Vooral in Noord-Amerika ontwikkelde de vraag naar producten op benzine zich positief.

“Bij het begin van de coronapandemie en ondanks pessimistische prognoses hebben wij de beslissing genomen om te blijven produceren volgens de hoogste kwaliteitseisen en in overeenstemming met de meest veeleisende normen inzake infectiebescherming om zo onze klanten te kunnen bevoorraden. In maart en april 2020 hebben we sterke verliezen geleden toen heel wat dealers zich genoodzaakt zagen hun activiteiten tijdelijk stop te zetten wegens de coronapandemie. In mei is de vraag naar STIHL echter weer gestegen, zodat we de aanvankelijke verliezen snel hebben kunnen compenseren”, verklaarde dr. Bertram Kandziora op de persconferentie over de jaarresultaten van de onderneming.

Nieuwe producten
Vooral nieuwe producten hebben bijgedragen tot een sterke groei van de verkoop. De STIHL GTA 26 accusnoeizaag voor tuinonderhoud, de STIHL HLA 66 accuheggenschaar op steel en de STIHL MS 400 C-M benzinekettingzaag ­– beide voor professioneel gebruik – bleken bijvoorbeeld bijzonder populair. De vraag naar STIHL producten was niet alleen groot bij particulieren, maar ook bij professionele gebruikers in de tuin- en landschapsbouw, de land- en bosbouw en het wegonderhoud, die ondanks de beperkingen tijdens de pandemie moesten blijven werken. Het “cocooningeffect” had ook een positieve invloed. Veel klanten brachten vorig jaar merkbaar meer tijd thuis door om in hun tuin te werken. Bovendien was het weer in de lente zo goed dat er een grote vraag was naar STIHL tuinmachines.

Gezondheidsbescherming
“Een hoog niveau van gezondheidsbescherming, het proactief veiligstellen van toeleveringsketens en de voortzetting van de productie op hoog niveau waren het afgelopen jaar de centrale pijlers van onze strategie. Als familiebedrijf hebben wij een grote verantwoordelijkheid ten opzichte van onze medewerkers, dealers en klanten. Daarom hebben wij al in een vroeg stadium uitgebreide maatregelen op verschillende niveaus van het bedrijf ontwikkeld en doorgevoerd”, benadrukt Kandziora.

Een effectief hygiënebeleid, uitgevoerd in nauwe samenwerking met de verantwoordelijke autoriteiten om de gezondheid van onze medewerkers te beschermen, had de hoogste prioriteit. Tegelijkertijd leverde het bedrijf alle beschikbare onderdelenvoorraden aan de montagefabrieken of liet deze door leveranciers op tijd leveren.

Kandziora: “Op dit punt profiteerden we van de voordelen van ons eigen productienetwerk en van de sterke partnerschappen met onze leveranciers. Toch waren we genoodzaakt om verschillende montageplannen flexibel aan te passen.”

Steun aan ondernemers
De onderneming ondersteunde de STIHL dealers met maatregelen zoals verlengde betalingstermijnen. Dankzij een doorgedreven en vooruitziende productie- en verkooplogistieke planning kon STIHL de bevoorradingsketens zo goed mogelijk in stand houden en grotendeels aan de grote vraag van de klanten voldoen. “Toch hebben we ook enkele vertragingen opgelopen bij de bevoorrading van producten waarnaar een bijzonder grote vraag was”, voegt Kandziora eraan toe.

Toekomst
“In het afgelopen jaar hebben wij onze leidende positie op de wereldmarkten kunnen versterken. Dit jaar zullen we ook de uitdagingen van de bevoorradingsketen en de materiaalstromen moeten overwinnen. Bovendien moeten we ervoor zorgen dat de STIHL groep haar toekomst op middellange en lange termijn veiligstelt. Onze sector ondergaat een grondige transformatie ­– gedreven door een steeds verder doorgedreven digitalisering en beperking van de CO2-uitstoot. Op de markten zien we een toenemende concurrentiedruk in het accusegment, met veranderende klanteneisen en nieuwe informatie- en verkoopkanalen”, legt de voorzitter van de raad van bestuur van STIHL uit.
De onderneming heeft een aantal projecten opgestart om deze transformatie vorm te geven. Ze hebben als doel de focus op de toekomstige markteisen en de klanten zelf te versterken.
“De STIHL ondernemingsgroep zal ook op middellange en lange termijn haar groeivermogen behouden. Ook voor het lopende boekjaar 2021 ben ik optimistisch en voorzie ik een groei van de omzet en de verkoop”, vervolgt Kandziora.

Klimaatneutraliteit
“STIHL heeft al sinds de oprichting van het bedrijf een band met de natuur. De wortels van onze onderneming liggen in de bosbouw en onze producten kunnen helpen om op een verantwoorde manier met het milieu om te gaan, om het te behouden en te beschermen”, aldus de voorzitter van de raad van bestuur van STIHL.
STIHL heeft zich geëngageerd om de doelstelling van het Akkoord van Parijs om de opwarming van de aarde tot minder dan twee graden Celsius te beperken na te leven. Sinds januari 2021 is STIHL klimaatneutraal in Duitsland en dit is een integraal onderdeel van de klimaatstrategie van STIHL. De wereldwijde productiebedrijven zullen in 2022 volgen en de internationale verkoopmaatschappijen zullen uiterlijk in 2028 hetzelfde doen. De focus ligt op de directe en indirecte CO₂-emissies (Scope 1 en 2 volgens het Greenhouse Gas Protocol) die rechtstreeks beïnvloed kunnen worden. Zo wordt bijvoorbeeld de volledige elektriciteitsbehoefte in Duitsland gedekt door 100 procent groene stroom. De CO₂-uitstoot op korte termijn die niet vermeden kan worden, compenseert STIHL door internationale klimaatbeschermingsprojecten te steunen die gecertificeerd zijn met het internationaal erkende en onafhankelijke kwaliteitslabel “Gold Standard”. Op lange termijn zal de uitstoot door duurzame energie-efficiëntiemaatregelen en door de eigen productie van groene energie verder beperkt worden om de hoeveelheid CO₂-compensatie nog meer te verminderen.

Deel dit bericht