Thema GrootGroenPlus 2022 ‘Gegrond’

De voorbereidingen van de vakbeurs, die van 5 tot en met 7 oktober 2022 in
Zundert gehouden wordt, lopen op volle toeren. Een van de belangrijkste
onderdelen van de vakbeurs is natuurlijk het thema. Dit jaar is gekozen voor het
thema ‘Gegrond’, verwijzend naar onder meer het belang van een goede basis
voor de producten én bedrijven in de branche. Het thema zal dit jaar op allerlei
manieren verweven worden in de activiteiten die rondom de vakbeurs worden
georganiseerd.

Veelzijdige insteek ‘Gegrond’
Het thema ‘Gegrond’ speelt in op actuele ontwikkelingen en is vanuit veel invalshoeken
interessant voor de sector. Zo is de vakbeurs zelf goed gegrond in de sector; als
ontmoetingsplek voor handelaars, kwekers en andere betrokkenen bij de sector kan de
vakbeurs zelfs tot het fundament worden gerekend. Verder is het van essentieel belang
dat de boomkwekerijsector gegrond is. Dat deze werkt op een solide fundering vanuit
allerlei kanten, financieel, juridisch, economisch en ecologisch, vanuit eigen kracht.
De grond vormt bovendien de praktische basis voor alle teelten. Uit een levende, rijke en
gezonde bodem is meer rendement te halen door kwekers, die op hun beurt vaak ook
weer generaties lang gegrond zijn in de regio én op de grond die ze bezitten.

Standprijzen
Normaal gesproken vormt de uitwerking van het thema een beoordelingscriterium voor
de drie standprijzen, namelijk de Jac Loddersprijs voor beste groene stand, de Jan van
Dongenprijs voor beste niet-groene stand en de Zunderts Groen Imago Prijs voor de
stand die Zundert het best op de kaart zet, die tijdens de beurs worden uitgereikt.
Gezien het belang van een vitale bodem (pot of vollegrond), is dit jaar besloten om de
uitwerking van het thema ‘Gegrond’ voor alle drie de prijzen voor 50 procent mee te
laten wegen. Om in aanmerking te komen voor een prijs worden deelnemers in 2022
extra uitgedaagd om zich van hun creatieve kant te laten zien. Bodemgoeroe René
Jochems van Groeibalans zal zich dit jaar bij de jury voegen, zodat hij vanuit zijn
expertise advies kan geven aan de jury en de uitingen mede kan beoordelen, uiteraard is
zijn stand uitgezonderd van deelname.

Persreis
Het thema Gegrond komt zeker naar voren tijdens de externe persreis. Bij één van de te
bezoeken deelnemers krijgt de internationale pers een uitgebreide workshop over de
bodem. Dit maakt dat de pers gerichter zal letten op de uitwerking van het thema in de
stands om ook hierover te schrijven. Dit is belangrijk, omdat het thema ook diverse
actuele ontwikkelingen raakt. Denk bijvoorbeeld aan duurzaamheidsvraagstukken,
uitdagingen op het gebied van personeel en kostenstijgingen, of het thema ‘water’. Alles
komt uiteindelijk weer terug op het belang van een gezonde bodem.

Nationale Boomfeestdag
Ook zal het thema Gegrond worden meegenomen in de beursactiviteit van het goede
doel Stichting Boomfeestdag en heeft Stichting VICOE al aangegeven hieraan te willen
bijdragen op het gebied van wormenhotels. Stichting Nationale Boomfeestdag is al
jarenlang het goede doel van vakbeurs GrootGroenPlus. De stichting heeft als doel om
kinderen van groep 6 meer inzicht, kennis en begrip voor bodem bij te brengen. Door
het thema dit jaar in het programma te verweven, wordt ook hier duidelijk gemaakt wat
het belang van een goede bodem is, dit is in 2022 extra belangrijk, omdat de Nationale
Viering op 16 november in Zundert zal plaatsvinden.

Deel dit bericht