STIHL haalt recordomzet en zet in op dubbel technologisch leiderschap

• STIHL wil marktleider worden in het segment van de accuproducten

• STIHL investeert in de duurzaamheid van benzineproducten en focust op e-brandstoffen

• Conjuncturele en geopolitieke uitdagingen remmen de verkoop af

Het boekjaar 2022 zat vol uitdagingen. Toch kon de STIHL Groep het jaar afsluiten met een record-omzet van 5,5 miljard euro, een groei van 8,6 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Als internationaal bedrijf genereerde de groep 90 procent van de omzet buiten de Duitse markt. Deze stijging is vooral te danken aan wisselkoerseffecten, inflatiegebonden prijsaanpassingen en de toegenomen vraag naar hoogwaardige professionele producten. Na gecorrigeerde wisselkoersschommelingen bedraagt de omzetstijging zelfs 3,1 procent. Op 31 december 2022 werkten 20.552 mensen voor de STIHL Groep, 2,3 procent meer dan vorig jaar. Michael Traub, voorzitter van de raad van bestuur van STIHL: “In het boekjaar 2022 is onze omzet op een hoog niveau gebleven. In vergelijking met het voorgaande jaar, dat een sterke groei kende, zagen we echter een lichte daling van de vraag, vooral omdat 2022 gekenmerkt werd door talrijke conjuncturele en geopolitieke uitdagingen: de verstoring van de bevoorradingsketens, materiaaltekorten, de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, de inflatie enzovoort. Al deze gebeurtenissen hadden ook een impact op de ontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten.” Zo werd de omzetstijging ook afgeremd door een zwakke conjunctuur op de belangrijkste markten van de Verenigde Staten en West-Europa, een daling van de koopkracht en een toegenomen verschuiving van de consumentenuitgaven naar andere sectoren zoals gastronomie en toerisme na de versoepeling van de coronamaatregelen. Terwijl de vraag naar accu’s hoog blijft, stelde de STIHL Groep een lichte daling in het benzinesegment vast. Michael Traub: “De accuproducten winnen duidelijk terrein op de benzineproducten. STIHL neemt actief deel aan deze verandering door in te zetten op een dubbel technologisch leiderschap: we handhaven onze hoge investeringen in accutechnologie en blijven tegelijk hard werken aan de ontwikkeling van milieuvriendelijke en duurzame benzineproducten.”

Veranderend consumentengedrag, droogte en leveringsproblemen remmen de verkoop af

Met de afschaffing van de coronamaatregelen is het cocooning-effect – de neiging om thuis te blijven en bijvoorbeeld te tuinieren of doe-het-zelfprojecten uit te voeren – afgenomen. In plaats daarvan stegen de uitgaven in domeinen zoals toerisme, cultuur en gastronomie, wat zijn weerslag had op de ontwikkeling van de wereldwijde verkoop van STIHL. Bovendien leidden de zwakke conjunctuur, de inflatie en de energiecrisis tot een voorzichtigere houding van de consumenten. Tegelijkertijd bleef de marktbevoorrading in 2022 zeer moeilijk, vooral door het tekort aan materiaal en de leveringsproblemen, die nog verergerd werden door de oorlog in Oekraïne. Om de leverings- en productiecapaciteit te verbeteren, investeerde STIHL wereldwijd 404 miljoen euro in zijn productie-, distributie- en logistieke vestigingen.

Overzicht van de marktontwikkeling van de STIHL producten:

• In Duitsland boekte STIHL een omzetstijging en realiseerde het bedrijf in 2022 een omzet van meer dan 500 miljoen euro. De vraag was hoog, zowel van professionals actief in de bosbouw, de bouwsector en de tuin- en landschapsbouw als van particuliere klanten.

• De markten in West-Europa hadden te lijden onder de gevolgen van de droogte, de inflatie en het veranderde consumentengedrag. Als gevolg daarvan daalden de verkoopcijfers licht, hoewel de vraag naar accuproducten op het niveau van vorig jaar bleef.

• Ondanks de ingewikkelde politieke situatie liet Oost-Europa (exclusief Rusland) positieve ontwikkelingen zien. Op bijna alle markten nam de verkoop toe. In Rusland en Wit-Rusland zette STIHL onmiddellijk na het uitbreken van de oorlog de leveringen van STIHL machines stop.

• In Noord-Amerika wordt het succes van de accumachines bevestigd. De vraag naar accumachines neemt er snel toe. De verkoop van benzinemachines daalde daarentegen lichtjes.

• Ook de Latijns-Amerikaanse markten vertoonden een positieve ontwikkeling. Colombia, Mexico en Argentinië lieten zelfs dubbele groeicijfers zien.

• Afrika is een zeer belangrijke beloftevolle markt voor STIHL, maar kreeg in 2022 te maken met grote uitdagingen, zoals droogte. Ondanks deze moeilijke omstandigheden bereikte de verkoop in Zuid-Afrika het niveau van vorig jaar.

• Azië vertoont over het algemeen een positieve trend. In China, een van de grootste Aziatische markten, noteerde STIHL een groei met dubbele cijfers. Ook de toenemende mechanisering in India had een positieve impact op de verkoopcijfers.

• In Oceanië bleef de vraag echter achter bij het niveau van vorig jaar, vooral door ongunstige weersomstandigheden, hoge inflatie en economische recessies.

Accuproducten: STIHL verwacht dat ze tegen 2035 80 procent van de verkoop vertegenwoordigen

Accu’s zijn het snelst groeiende marktsegment van STIHL. STIHL biedt vandaag een assortiment van meer dan 80 accumachines aan, zowel voor particuliere als voor professionele gebruikers. Momenteel vertegenwoordigen de accuproducten 20 procent van de wereldwijde verkoop van STIHL. Tegen 2027 hoopt STIHL dit aandeel te verhogen tot minstens 35 procent, en het doel is 80 procent te bereiken tegen 2035. Michael Traub legt uit: “STIHL wil een leidende positie innemen op de markt van de accuproducten. Daarom investeren we vooral in de ontwikkeling en de productie van innovatieve, krachtige accuproducten.” De belangrijkste factoren die hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van de accutechnologie van STIHL zijn groene stroom, efficiëntere en duurzamere accu’s en laders en energiezuinige elektrische motoren. De accuproducten van STIHL worden momenteel geproduceerd in de productiecentra van STIHL in Oostenrijk en in de Verenigde Staten. Vanaf 2024 zal STIHL zijn accuproducten ook produceren in de vestiging van zijn Duitse moederbedrijf in Waiblingen en in de nieuwe productievestiging in Oradea, Roemenië.

De STIHL benzineproducten zijn nu al compatibel met e-brandstoffen

Naast de accutechnologie blijft STIHL ook investeren in de ontwikkeling van verbrandingsmotoren, vooral om hun duurzaamheid te verbeteren. Michael Traub licht deze strategie toe: “Het is onze bedoeling om in te zetten op een dubbel technologisch leiderschap. Wij passen onze producten voortdurend aan de behoeften van onze klanten aan. Accu’s zijn de toekomst. Maar er zijn nog veel sectoren en regio’s in de wereld waar benzineproducten nodig zijn. Die klanten willen we niet vergeten. Daarom werken wij aan toekomstgerichte, milieuvriendelijke oplossingen.” Het bedrijf zet daarvoor in op biogene brandstoffen en e-brandstoffen. STIHL heeft bijvoorbeeld al MotoMix Eco ontwikkeld en op de markt gebracht, een brandstof die voor 10 procent bestaat uit grondstoffen uit hernieuwbare bronnen, zoals houtresten uit de bosbouw of niet-eetbare plantendelen. In vergelijking met de klassieke speciale brandstof voor tweetaktmotoren STIHL MotoMix vermindert STIHL MotoMix Eco de CO2-uitstoot met minstens 8 procent. Met e-brandstoffen gaat STIHL nog een stap verder. E-brandstoffen zijn synthetische brandstoffen die door windenergie uit groene waterstof en koolstofdioxide (CO2) geproduceerd worden. Ze zijn dus bijna CO2-neutraal. De producten van STIHL zijn al compatibel met e-brandstoffen. In de praktijk betekent dit dat je alle STIHL benzineproducten zonder technische aanpassingen met deze alternatieve, milieuvriendelijke brandstoffen kan gebruiken. De voordelen zijn talrijk: zelfs kettingzagen van 10 of 20 jaar oud en alle andere STIHL machines kunnen dankzij deze e-brandstoffen met een bijna neutrale CO2-balans werken. De vermindering van de CO2-uitstoot bij het gebruik van benzineproducten is onmiddellijk, zodat de klanten niet in nieuwe producten moeten investeren. Het grootschalige gebruik van e-brandstoffen in de STIHL machines is gepland vanaf 2027.

Het Duitse moederbedrijf van STIHL meldt een hogere omzet

Het Duitse moederbedrijf, ANDREAS STIHL AG & Co KG, realiseerde in 2022 een recordomzet van 1,78 miljard euro, een stijging van 11,9 procent. Op 31 december 2022 bedroeg het aantal werknemers 5.968, een stijging van 3,8 procent. 4.210 van hen werken in Waiblingen, 486 in Fellbach, 246 in Ludwigsburg, 940 in Weinsheim en 86 in Wiechs am Randen. De onderneming is ook van plan nieuwe werknemers aan te werven: er zijn momenteel ongeveer 360 vacatures bij het moederbedrijf, met name in de technologieën van de toekomst: accu’s, software, IT en digitalisering. Met 136,4 miljoen euro waren de investeringen aanzienlijk hoger dan de afschrijvingen. Er werd fors geïnvesteerd in nieuwe productiefaciliteiten en gebouwen. In juli 2023 vindt in Waiblingen ook de officiële opening plaats van een ruimte die volledig gewijd is aan het merk STIHL. Michael Traub: “De STIHL Brand World wordt meer dan een gewoon museum. Je zal er het merk STIHL ten volle kunnen beleven. We zullen de bezoekers een uitgebreid kennisplatform aanbieden over bosbouw en houtkap – een thema dat ons bijzonder na aan het hart ligt. Natuurlijk omdat de wortels van STIHL in de bosbouw liggen, maar ook omdat de natuur de basis is van ons leven en werk en dus een essenti-eel onderdeel is van onze duurzaamheidsstrategie.” In de toekomst zullen de bezoekers hier een schat aan informatie ontdekken over thema’s zoals het bosecosysteem, de oerbossen en de duurzame bosbouw.

Nieuwe producten van STIHL voor professioneel en privégebruik

Op de jaarlijkse persconferentie over de balans van de onderneming stelde STIHL zijn nieuwe generatie iMOW robotmaaiers, talrijke nieuwe producten in het segment van de accuproducten maar ook nieuwe benzineproducten voor. “Onze nieuwe producten benadrukken eens te meer ons engagement voor een dubbel technologisch leiderschap”, aldus de voorzitter van de raad van be-stuur van STIHL.

De nieuwe generatie STIHL iMOW® robotmaaiers komt net op tijd voor het begin van het nieuwe seizoen. De zes nieuwe machines beschikken over krachtige lithium-ion-accu’s en een intelligent oplaadsysteem en rijgedrag. Je kan ze intuïtief besturen met de nieuwe “MY iMOW” app en ze zijn ontworpen voor het onderhoud van gazonoppervlakken tot 5.000 m².

Het STIHL AP systeem, dat met zijn 36 V lithium-ion-accutechnologie ontworpen is om aan de eisen van professionele gebruikers te voldoen, blijft groeien. Het omvat nu ongeveer 40 compatibele machines:

• De STIHL BGA 300 accubladblazer is speciaal ontworpen voor professionals in de bouwsector en de tuin- en landschapsbouw en voor gemeentereinigingsbedrijven. Hij biedt een blaaskracht tot 26 newton en zorgt voor een optimaal werkcomfort. Zijn innovatieve STIHL Noise Reduction systeem verlaagt de geluidsemissie tot minder dan 94 decibel en draagt bij tot een aangenamer en constanter geluid.

• In samenwerking met bott, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de uitrusting van voertuigen, heeft STIHL de bott vario3 powered by STIHL ontwikkeld, een uitrustingssysteem voor bestelwagens dat bijdraagt tot een beter energie- en laadbeheer. Het systeem is gebaseerd op een standaardrekkensysteem en kan geconfigureerd worden voor een groot aantal gesloten voertuigmodellen. Afhankelijk van het gekozen model biedt het systeem tot 56 accuplaatsen in de laadruimte. Dit betekent dat zowel tuin- en landschapsbedrijven als conciërges en gemeentelijke terreinbeheerders over een voertuig beschikken waarmee zij de accu’s van het AP sys-teem kunnen transporteren en ter plaatse efficiënt kunnen opladen.

Ook het STIHL AK systeem, dat speciaal ontwikkeld is voor particulieren maar bijvoorbeeld ook voor conciërgediensten, wordt uitgebreid:

• Aan het instapsegment zijn twee nieuwe machines toegevoegd: de STIHL accukettingzagen MSA 60 C-B en MSA 70 C-B, die geschikt zijn voor terreinonderhoud, houtbewerking en eenvoudig handwerk. Ze zijn standaard uitgerust met een hoogwaardige zaaggarnituur, starten met een druk op de knop en overtuigen door hun eenvoudige bediening.

• De nieuwe STIHL accuheggenscharen HSA 50 en HSA 60 vergemakkelijken het onderhoud van grote heggen. Met een snijlengte van 50 centimeter voor de HSA 50 en 60 centimeter voor de HSA 60 en uitgerust met hoogwaardige lasergesneden, diamantgeslepen, geharde STIHL messen, garanderen ze een zuivere snede en een snelle werkvoortgang.

• De STIHL BGA 60 accubladblazer biedt tot 15 newton blaaskracht voor de snelle en eenvoudige reiniging van oppervlakken en paden. Ondanks zijn hoge vermogen weegt hij amper 2,3 kg, en zelfs met de opgeladen STIHL AK 30 accu bedraagt zijn gewicht slechts 3,5 kg, wat in grote mate bijdraagt tot het werkcomfort.

Met de benzinekettingzagen MS 172, MS 182 en MS 212 stelt STIHL drie nieuwe instapmodellen voor. Deze compacte, veelzijdige machines zijn uitgerust met een STIHL 2-MIX-motor die, afhankelijk van het model, een vermogen tot 1,8 kilowatt biedt. Ze zijn geschikt voor particulier gebruik, bijvoorbeeld voor het snoeien van hout in de tuin of voor het zagen van brandhout, maar je kan ze ook uitstekend gebruiken voor professionele toepassingen in de tuinaanleg en handwerk, voor het vellen en kappen van kleine bomen of voor het bouwen van houten constructies.

Wie zijn vrije tijd graag in de tuin of in de natuur doorbrengt, heeft niet alleen het juiste gereedschap maar ook de geschikte kleding nodig. De STIHL collection biedt nu nieuwe “Worker” laarssokken met een speciale “ANTI INSECT” technologie als bescherming tegen teken. De sokken zijn behandeld met een stof die insecten afstoot zonder ze te schaden. Ook de kinderen worden niet vergeten. Aan het speelgoedassortiment zijn namelijk ook een aantal nieuwe artikelen toegevoegd, zoals een mooie werkbank van FSC-gecertificeerd hout.

Het STIHL TIMBERSPORTS® wereldkampioenschap in Duitsland

Het STIHL TIMBERSPORTS® wereldkampioenschap 2023 keert terug naar Duitsland. Dit jaar vindt het plaats in Stuttgart, niet ver van de Duitse moederbedrijf van STIHL in Waiblingen. Na 2013 en 2016 keert de seizoensfinale in zijn 18de editie terug op 3 en 4 november in de Porsche Arena. Meer dan 120 atleten uit een twintigtal landen zullen strijden om de titel van wereldkampioen sporthouthakken, zowel in teamverband als individueel. De terugkeer van dit evenement liet lang op zich wachten; de tickets verkochten dan ook als warme broodjes. En hoewel er meer tickets waren dan in voorgaande jaren, zijn de twee wedstrijddagen al bijna uitverkocht. Op de World Trophy in Rotterdam (Nederland), die de start van het seizoen inluidt, zullen 16 internationale top-atleten vanaf 10 juni deelnemen aan het zwaarste toernooi van de STIHL TIMBERSPORTS® Series. Ook wereldwijd vinden er verschillende nationale kampioenschappen plaats.

Deel dit bericht