KUNSTGRAS: niet meer weg te denken uit Nederlandse tuinen

Er groeit nauwelijks onkruid doorheen, het heeft een lange levensduur, het hoeft niet te worden gemaaid, het geeft een verzorgde indruk en er hoeft geen rekening te worden gehouden met zon en schaduw. En daar komt nog bij dat het qua uitstraling écht sterk op natuurlijk gras is gaan lijken. Geen wonder dus, dat veel mensen ervoor kiezen kunstgras in hun tuin aan te leggen. Tuincentra doen er dan ook verstandig aan te overwegen kunstgras in hun aanbod op te nemen. Maar waar dient u eigenlijk op te letten bij het samenstellen van een kunstgrasassortiment?
U leest het in dit artikel.

Voor welke toepassingen?
Particulieren zijn vooral in kunstgras geïnteresseerd om hun tuin(en) mede mee aan te kleden. Daarnaast
kunnen talrijke sporten op kunstgras worden beoefend. Denk aan hockey, voetbal, honkbal, golf en tennis. Kunstgras is evenwel ook zeer geschikt voor op bijvoorbeeld balkons en dakterrassen en zelfs in slaapkamers, al kiest men dan meestal eerder voor grastapijt, dat beduidend dunner en minder weersbestendig is dan kunstgras.

Waarop te letten bij aanschaf kunstgras?
Groothandelaren in kunstgras bieden vaak al snel minstens tientallen kunstgrasvarianten. Uit een productnaam valt meestal niet meteen af te leiden met welk type men exact te maken heeft, laat staan voor welke toepassingen deze het meest geschikt is. Voor zowel winkeliers als consumenten kan het daardoor lastig zijn (snel) een gegronde keuze te maken. Daarom zetten we hieronder uiteen wat de belangrijkste aspecten zijn om op te letten. • Duurzaamheid. Waar men het kunstgras ook voor wil gaan gebruiken, niemand zit te wachten op een mat die na een paar jaar al aan vervanging toe is. Een ogenschijnlijk goedkope aanschaf kan hierdoor toch nog erg duur uitpakken. Het is dus hoe dan ook verstandig kunstgras aan te bevelen met een hoge mate van weersbestendigheid en vooral een lange levensduur. De verwachte levensduur kan achterhaald worden via de garantievoorwaarden van de producent. Hoe langer de garantietermijn, hoe beter. Specifieke garantie die soms wordt gegeven is de garantie op verkleuring, oftewel de uv-garantie.

• De stevigheid is een van de aspecten die de levensduur van een kunstgrasmat bepalen. Hierbij is het vooral belangrijk dat stukjes of sprieten kunstgras niet zomaar loslaten. Eigenlijk zouden de sprietjes zelfs niet opzettelijk losgetrokken moeten kunnen worden. De kunstgrasdelen moeten dus stevig genoeg vast zitten in de ondergrond. Stugge sprieten genieten eveneens de voorkeur. Een kleine kanttekening: superstevig kunstgras is uiteraard vooral handig bij matten die zeer intensief gebruikt gaan worden. Wil een consument daarentegen kunstgras als decor, en niet zozeer om te gaan ‘gebruiken’? Dan volstaat een minder extreme stevigheid ook wel.
• We noemden hierboven al even de ondergrond. Bij kunstgras wordt dit ook wel de backing genoemd. De backing is een doek waar de kunstgrasvezels doorheen zijn gestoken (getuft). Er kan sprake zijn van een enkele of een dubbele backing. Het spreekt voor zich dat een dubbele backing beter is. Deze gaat minder snel krimpen of uitzetten, en ook laten de sprietjes in een dubbele backing minder snel los. De onderkant van de backing is verder vaak met (kunstmatige) latex beschermd.

• De algemene uitstraling is misschien wel het eerste waarop een consument let. Over het algemeen gaat
men wat dit betreft graag af op de eigen persoonlijke voorkeuren. Evenwel valt kunstgras dat zeer sterk op natuurlijk gras lijkt bij velen extra goed in de smaak. In hoeverre kunstgras inderdaad zo ‘realistisch’ is, hangt er mede van af of er verschillende tinten groen in een mat zijn gebruikt. Natuurlijk gras heeft immers ook nooit volledig dezelfde groene kleur. En is er wat mosdraad gebruikt in het kunstgras? Dan zorgt dit ervoor dat natuurlijk gras nóg beter wordt nagebootst. Mosdraad geeft een kunstgrasmat namelijk wat extra bruine tinten mee – iets dat we in natuurlijk gras ook zien. De uitstraling wordt verder verbeterd (en meer natuurgetrouw) wanneer de grassprieten niet allemaal dezelfde lengte hebben. Tenslotte heeft de dichtheid ook nog invloed op de uitstraling. De dichtheid valt af te lezen aan het aantal sprieten per vierkante centimeter. Consumenten die een reële inschatting willen maken of een bepaald type kunstgras bij hun tuin past, kunnen overigens bij veel producenten en winkeliers stalen aanvragen.

• De waterdoorlatendheid kan ook punt van aandacht zijn. In principe mag een consument ervan uitgaan dat kunstgras altijd waterdoorlatend is. Hier zorgen vele kleine gaatjes in de backing voor. Hoeveel water precies kan worden doorgelaten, kan per product verschillen. Vaak zien we een waterdoorlatendheid van zo’n 50 tot 60 liter per vierkante meter per minuut. Zelfs bij een fikse stortbui is dat voldoende. Overigens moet men er wel op letten dat het kunstgras altijd op een ondergrond wordt gelegd die óók water doorlaat. Niet alleen is dat beter voor het milieu en de bestrijding van eventuele watertekorten; kunstgras kan er ernstig onder lijden wanneer het lange tijd onder water blijft staan.

• Tenslotte is de samenstelling van het kunstgras van niet te onderschatten belang. Zo kunnen er in oudere producten nog weleens stoffen worden aangetroffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Dat geldt ook voor kunstgras dat afkomstig is uit zogeheten lagelonenlanden. Stoffen waar het dan om gaat zijn bijvoorbeeld lood en cadmium, maar ook zware metalen. Hoe dan ook is het altijd raadzaam te checken of er schadelijke of zelfs toxische stoffen zijn gebruikt voor de uiteindelijke kunstgrasmat.

Benodigde accessoires bij een kunstgrasmat
Wie op zoek is naar een nieuwe kunstgrasmat en deze vervolgens zelf wil gaan aanleggen in de tuin, zal hierbij de volgende aanvullende accessoires nodig hebben:
• Ondergrond. Verschillende zandsoorten komen hiervoor in aanmerking, net als betongranulaat. De ondergrond moet in ieder geval waterdoorlatend zijn.
• Een drukverdeeldoek (ook wel stabilisatiedoek genoemd), die over de egaal gemaakte ondergrond heen
gaat, zodat de kunstgrasmat jarenlang stabiel zal blijven liggen en eventuele verhogingen en kuiltjes worden geneutraliseerd.
• Als men op voorhand weet dat er veel op het kunstgras gespeeld gaat worden, kan er – om valdemping te bewerkstelligen – nog een extra laag dempingsplaten worden aangebracht.
• Tape. Let op, hierbij gaat het om speciale kunstgrastape. Dit is bedoeld om verschillende rollen of matten kunstgras aan elkaar vast te maken.
• Voor het hierboven genoemde doeleinde kan ook kunstgraslijm gebruikt worden.
• Kunstgrashaken of grondpinnen: deze zijn bedoeld om de grasmat aan de ondergrond te bevestigen.
• Instrooizand. Dit kan na aanleg van het kunstgras in het gras worden gestrooid, om het er vervolgens met een stevige bezem in te vegen. Hiermee realiseert men nóg meer stevigheid en stabiliteit.•

Deel dit bericht